SGB Development


SGB Development hjälper tillverkande företag inom VA-branschen att växa internationellt.

Vi erbjuder olika tjänster beroende på er nuvarende situation, behov och vilja att utvecklas.

Vårt erbjudande

Rådgivning

Du får värdefulla råd som hjälper er att växa internationellt och undvika onödiga risker.

Det kan vara råd för specifika frågor, hjälp med en strategisk plan för en etablering, en marknadsundersökning som förenklar ett etableringsbeslut, en distributörs-sökning eller råd inför en uppstart av ett säljbolag på en ny marknad.

Managed Service

Du kan hyra exportsäljare för en specifik marknad eller outsourca hela er exportavdelning till oss.

Affärslogiken att outsourca hela eller delar av exportverksamheten är att vår lösning blir billigare, mer skalbar och genom att vi har gedigen expertkunskap i området även sannolikt mer effektiv.

Kontakta oss för mer information eller ett samarbete.